O nama

NET Computer Engineering d.o.o.

Kompanija je osnovana 1990. godine sa poslovnom orjentacijom prema krajnjem korisniku. Sa razvojem informacione tehnologije stvaraju se pretpostavke za fleksibilna i modularna rešenje kod realizacije najsloženijih informacionih sistema, što korisniku omogućuje značajno smanjenje troškova kao i kreiranje novih poslovnih ideja.

LogoNET 500-500

Posle više stotina instalacija može se reći da je NET doo postavio visoke standarde na domaćem informatičkom tržištu.
Danas naša poslovna ponuda obuhvata sledeće segmente:

projektovanje informacionih sistema i konsalting;
– isporuka, instalacija i održavanje računarske opreme;
– isporuka, instalacija i održavanje licencnog softvera;
– isporuka, instalacija, testiranje i održavanje računarskih mreža;
– isporuka, instalacija i konfigurisanje komunikacione opreme;
servis u garantnom i vangarantnom roku.

Najznačajniji segment polosvnih aktivnosti kompanije NET doo je prodaja, instalacija i održavanje serverske, storage i komunikacione opreme koje radimo u saradnji sa kompanijom Hewlett Packard Enterprise. Kao HPE GOLD partneri pokrivamo i različite specijalizacije: Services Specialist – Gold, Data Center Specialist – Silver, Networking Specialist i Server Specialist – Gold.

Na domaćem tržišu Net doo je partner i sa velikim svetskim kompanijama iz oblasti infromacione tehnologije: HP, Microsoft, APC i CISCO.

 

Osnovni dokumenti