Produženje garancije HP

Produženje garancije je usluga koju HP označava imenom HP Care Pack, a pored prenosnih računara odnosi se i na druge njihove proizvode, kao što su desktop računari, monitori i štampači. Pored toga što obezbeđuje produženje trajanja garancije, HP Care Pack nudi i različite opcije servisnih usluga.

Dodatna garancija se može kupiti u bilo kom trenutku (u toku trajanja osnovne garancije), a njeno važenje počinje kad istekne osnovna garancija. Veoma je važno da kada korisnik kupi HP Care Pack i registruje, produžena garancija će važiti samo ako je registrovana na zvaničnom HP internet sajtu.

Korisnicima u Srbiji je na raspolaganju nekoliko opcija HP Care Pack-a:

  • Return to HP, odnosno Return to Depot, je najčešća varijanta na našem tržištu, koja podrazumeva da korisnik sam odnese svoj uređaj u servis na popravku.
  • Pick-Up & Return, takođe uobičajena varijanta, koja podrazumeva da po prijavi kvara, kurir dođe kod korisnika i odnese uređaj u servis. Nakon što serviseri poprave uređaj, kurir ga vraća korisniku.
  • Next Business Day (NBD) Onsite je opcija koja podrazumeva da serviser dođe kod korisnika i proveri da li može na licu mesta da otkloni kvar; ako ne može, on odnosi uređaj u servis i tamo ga popravi, a zatim vraća korisniku.
  • Travel NBD Onsite, odnosno Global Next Day Onsite, omogućava korisnicima servisiranje uređaja i van zemlje u kojoj je uređaj kupljen.
  • Data Media Retention  (DMR) omogućava korisniku da zadrži hard disk i ako je pokvaren, i da dobije novi. Ovo je posebno značajno za korisnike koji rade u nekoj Vladinoj instituciji ili sličnim ustanovama, gde je poverljivost podataka izuzetno važna.
  • Post Warranty Service omogućava produženje trenutno važeće garancije sa Care Pack-om za još godinu dana.

Ukoliko želite da Vam dostavimo ponudu za ovu uslugu molimo Vas pošaljite nam osnovne podatke Vašeg računara: model, p/n i s/n koje možete pronaći na nalepnici Vašeg uređaja.